Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Wish & Will, met u sluiten. Wish & Will is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66437407, BTW identificatienummer NL001737117B92. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact op te nemen via info@wishwill.nl

U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-24336475. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen handgemaakte sieraden.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
Om te bestellen moet u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed en deze zullen alleen gebruikt worden voor de afhandeling van uw bestelling.

Artikel 3 – Betalingen
U kunt via uw bank betalen. Het bedrag dient z.s.m. te worden overgemaakt op IBAN nummer NL24 KNAB 025 68 90 102, ten name van I. Wille-de Roos.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen te verzenden. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan per mailbericht op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Verzendkosten

Voor het verzenden van producten wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van brievenbus post, brievenbuspakje of pakketpost. 

Artikel 6 – Afhalen

In overleg kan er ook voor worden gekozen om sieraden af te halen. Geeft u dit svp aan bij uw verkoop. De verzendkosten worden dan door ons verrekend.

Artikel 7 – Retour

Retour van de sieraden en artikelen kan met opgaaf van reden binnen 8 dagen na ontvangst, met uitzondering van de producten uit de categorie “Luchtplantjes” ( dit in verband met “levend goed”). De sieraden en producten die vallen onder het retourbeleid dienen ongebruikt, onbeschadigd, in originele staat en goed verpakt weer retour gestuurd te worden. De kosten voor het opsturen en retour zenden zijn voor uw rekening.

De producten uit de Categorie “Luchtplantjes” zijn uitgezonderd van het recht om te retourneren. Ook wanneer een levering is vertraagd in het verzendproces, blijft dit recht uitgezonderd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Ook eventuele schade tijdens verzending. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Op alle producten uit de Categorie “luchtplanten” wordt geen garantie geleverd. 

Op alle producten, met uitzondering van de Categorie “luchtplanten” wordt 2 maanden garantie gegeven. De garantie is alleen van toepassing op constructie fouten. Het door consumenten veroorzaakte defect of slijitage valt niet onder de garantie. De consument dient in dit geval contact op te nemen via de email info@wishwill.nl. Beschrijf duidelijk het probleem, de aankoopdatum en het bestelnummer en voeg een foto toe. Het probleem wordt beoordeeld op garantie criterium en er wordt een passende oplossing gezocht.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, ontwerpen, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 10 – Uniciteit

Wish&Will maakt unieke sieraden, of sieraden in kleine series. Het is niet altijd mogelijk om eenzelfde sieraad opnieuw te maken. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen sieraden in de kleine series.
Het kan dus zijn dat één sieraad 2x wordt besteld. In principe zal de eerste die de bestelling doet het sieraad kunnen kopen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@wishwill.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 10 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.